.

BADANIA:

  • Diagnostyka Laboratoryjna
  • Elektrokadiografia – EKG
  • Echokardiografia – Echo serca
  • Badania Ultrasonograficzne – USG w szerokim zakresie
  • Badania Ultrasonograficzne w ginekologii i położnictwie
  • Kolposkopia
  • Elektrograficzna Próba Wysiłkowa dla potrzeb Poradni Medycyny Sportowej
  • Badania Kierowców