BORMED / PORADNIE /

Ginekologia

Poradnia Ginekologiczna w Łapanowie

Czynne: Środy i Piątki od 8:00 do 18:00
Przyjęcia: Zgodnie z harmonogramem
Konieczna rejestracja telefoniczna

Rejestracja tel.: 510 791 067

Lekarze

Małgorzata Kaczmarczyk

Elżbieta Krupa

Maciej Leśniak

Działalność

Świadczenia na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dla pacjentek prywatnych

 • Konsultacje w zakresie ginekologii i położnictwa

 • Prowadzenie ciąży

 • Ultrasonografia w zakresie ginekologii i położnictwa

 • Cytologia

 • Biocenoza dróg rodnych

 • Zakładanie wkładek wewnątrzmacicznych

 • Dobór antykoncepcji

 • Diagnostyka i leczenie niepłodności

 • Kolposkopia

Gabinet Położnej Środowiskowej

Czynne: Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 16:00
Przyjęcia: Zgodnie z harmonogramem
Konieczna rejestracja telefoniczna

Rejestracja tel.: 510 791 067

Położne

Anna Kutaj

Działalność

Świadczenia na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 • Opieka i przygotowanie ciężarnej do porodu i połogu

 • Opieka nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem po porodzie

 • Opieka w chorobach i po zabiegach ginekologicznych

Gabinety Pielęgniarki Środowiskowej

Czynne: Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 16:00
Przyjęcia: Zgodnie z harmonogramem

Konieczna rejestracja

Pielęgniarki

Grażyna Biros

Małgorzata Fior

Beata Wach-Joniec

Agnieszka Lizak

Działalność

Świadczenia na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 • Realizacja zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta

 • Opieka nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem po porodzie

 • Rozpoznawanie warunków i potrzeb, planowanie i realizacja opieki pielęgnacyjnej

 • Udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych

 • Edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia